732 840 845 info@svatbanakube.cz

Dokumenty

Dle kubánských zákonu je vyžadováno, aby páry, které hodlají uzavřít sňatek na Kubě, byli přítomny nejméně 6 dnů. Samotný sňatek je možné uzavřít až po 3 pracovních dnech strávených na Kubě. Předložen musí být cestovní pas platný 6 měsíců po návratu ze země, originál i překlad rodných listů a vízum (vízum se uděluje v podobě turistické karty na kubánském velvyslanectví v Praze, nebo jej obdržíte poštou od pořádající cestovní kanceláře. V případě, že nastávající ženich nebo nevěsta uzavírají druhé nebo další manželství, předloží navíc i originální rozsudek rozvodu. Všechny dokumenty se překládají soudně do španělštiny. U rozsudku o rozvodu je navíc nutné provést superlegalizaci dokumentu na kubánském velvyslanectví. Cestovní agentura Varadero na vyžádání zajistí soudní překlady všech dokumentů včetně superlegalizace dokumentů. Pokud cestují i svědkové, vyžaduje se jejich jméno a příjmení, číslo pasu, kopie cestovního pasu a adresa bydliště.

Dokumenty od obou snoubenců pro překlad

  • rodný list ve formátu A4
  • rozsudek o rozvodu ze všech předchozích manželství, jste-li rozveden/a
  • úmrtní list v případě úmrtí předchozího partnera/ky

K překladu se dodávají notářsky ověřené kopii všech stran všech originálů (stane se nedílnou součástí přeloženého dokumentu). Při cestě na Kubu si nezapomeňte vzít všechny originály dokumentů sebou!