732 840 845 info@svatbanakube.cz

Příprava a průběh

Svatby na Kubě pořádáme ve spolupráci s renomovanými cestovními kancelářemi. Odlet můžete naplánovat z ČR, Rakouska nebo Německa. Svatby na Kubě jsou vytvořeny speciálně dle individuálních přání a potřeb snoubenců. Termín, délka pobytu, kombinace míst nebo kvalita ubytování – všechno bude sestaveno podle Vašich požadavků.

Známe prostředí hotelů, ve kterém se svatby konají a při vyřizování svatebního obřadu spolupracujeme se svatebními koordinátory, kteří jsou přímo na místě. Vždy Vám rádi a ochotně poskytneme maximum informací a s výběrem destinace pro Váš svatební obřad pomůžeme.

Snoubencům doporučujeme přemýšlet nad termínem cesty s předstihem cca 3 až 6 měsíců. Je to ideální pro optimalizaci všech detailů a výběr termínů. Čím je kratší doba před odletem, tím více jsou obsazená letadla. Hotely na Kubě pořádají maximálně 2 svatby denně (svatby se konají pouze v pracovní dny). Přílet do destinace si naplánujte minimálně 3 pracovní dny před datem obřadu. Nejkratší termín pro zajištění svatby na Kubě je 6 týdnů.

Jak probíhá exotická svatba v zahraničí ?

O Vaši spokojenost a pohodlí v místě pobytu se stará delegát CK. O veškeré přípravy spojené se svatebním obřadem se stará svatební koordinátor. Schůzka s ním se zpravidla koná následující den po příletu do hotelu. Při tomto setkání se provádí kontrola dokumentů potřebných k uskutečnění svatby. Setkání probíhá ve velmi uvolněné atmosféře a cílem svatebního koordinátora je zjistit, jaké jsou Vaše představy a požadavky. Zodpoví všechny dotazy týkající se výběru nejvhodnějšího místa pro uskutečnění obřadu, jeho případnou dekoraci, výběr hudby atd.

Svatba na Kubě se obvykle koná od pondělí do pátku, od 10 do 16 hod. a probíhá v souladu s místními právními předpisy v místním jazyce. Obřad není jazykově náročný, ale oba novomanželé musí mít základní znalost angličtiny popř. španělštiny. Novomanželé se před obřadem představí zástupci civilního úřadu (oddávající). Následuje krátká řeč zástupce úřadu o svatebním aktu. Oddávající hovoří španělsky a jeho slova jsou postupně překládány svatebním koordinátorem do angličtiny. Ženich i nevěsta si mohou připravit svatební sliby, ale není to vyžadováno. Slib zakončí výměna prstýnků a polibky. Manželství je zpečetěno podpisy do úředních knih. Celý obřad trvá cca 20 minut. Poté následuje přípitek, případně krájení svatebního dortu, focení na pláži popř. odvoz v kočáru taženého koňmi.

Svědci

Cestujete-li pouze ve dvojici (jako většina párů), svědky Vám zajistí hotel, který jste si pro svatbu vybrali. Za svědky jsou nejčastěji zaměstnanci hotelu. Doporučujeme odvděčit se jim dárkem nebo menším „kapesným“. Za svědky si rovněž můžete vybrat někoho, s kým jste se seznámili již cestou letadlem nebo při Vašem pobytu v hotelu. Pozor, některé matriky v ČR vyžadují jména, adresu a datum narození svědků! Doporučujeme Vám si tyto údaje od svědků vyžádat.

Oddací list

Kubánské úřady vystaví oddací list ve lhůtě přibližně 4-5 měsíců po konání svatebního obřadu. Oddací list je doručen kurýrní společností na uvedenou adresu v ČR.

Ověření oddacího listu pro matriku v Česku

Oddací list je nutné přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší „Zápis o uzavření manželství“. Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 3 měsíce.

Zápis do matrik jednotlivých států

Všechny svatby na Kubě, které jsme do dnešního dne realizovali, proběhly bez  problémů a všechny byly řádně zapsány do matriky ČR resp. jiných zemí. CA Varadero nenese odpovědnost za případné potíže způsobené úřady ČR případně úřady  v jiné zemi ženicha/nevěsty.