732 840 845 info@svatbanakube.cz

Způsob platby

Úhrada ceny zájezdu je provedena složením zálohy a doplacením doplatku nejpozději 42 dní před zahájením zájezdu.

Způsob platby

Bankovním převodem v ČR
číslo účtu: 2215719003/0800
Jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury.

Bankovním převodem ze zahraničí (pro klienty platící ze zahraničí na náš účet v České republice)
číslo účtu (IBAN): CZ02 0800 0000 0022 1571 9003
BIC (SWIFT): GIBACZPX
Banka Česká spořitelna, Palackého 1634, 769 01Holešov
Jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury.

Přímý vklad na pokladně kterékoliv pobočky České spořitelny v České republice
číslo účtu: 2215719003/0800
Jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury.

Platby kreditní kartou
Platby kartou nejsou v současné době akceptovány.